VERASET İLAMI (MİRASÇILIK BELGESİ)

Yasal mirasçı olduğu belirlenen  şahıslara sulh hukuk mahkemesince mirasçı olduklarını gösteren belge verilir. Vasiyetname veya miras sözleşmesi ile atanmış mirasçılar da mirasçılık belgesini almak için mahkemeye başvurabilirler. Mirasçılık belgesi,ilgilinin başvurusu üzerine düzenlenir, hakimin kendi tasarrufu ile mirasçılık belgesi düzenleme yetkisi bulunmamaktadır. Mirasçılardan birinin bu belgeyi almak için başvurması yeterlidir. Veraset ilamı,mirasçının mirasçılığını ispatlamak amacıRead More

Share