• İnfazın Ertelenmesi Hükümlünün İstemiyle Mümkün Müdür?
  • İnfazın Ertelenmesi Hükümlünün İstemiyle Mümkün Müdür?
  • İnfazın Ertelenmesi Hükümlünün İstemiyle Mümkün Müdür?
Latest Blogs
Popular Yazılar
Önerilen Yazılar

Latest Blogs

ajax-loader

İnfazın Ertelenmesi Hükümlünün İstemiyle Mümkün Müdür?

cezahukuku

MADDE 17.- (1) Üç yıl ve daha az süreli hapis cezalarının derhâl infazının, hükümlü veya ailesi için mahkûmiyetin amacı dışında ağır bir zarara neden olacağı anlaşılırsa, hükümlünün istemi üzerine infazı Cumhuriyet Başsavcılığınca ertelenebilir. Erteleme süresi altı ayı geçemez. (2) Üç yıl ve daha az süreli hapis cezaları; hükümlünün yüksek öğrenimini bitirebilmesi, ana, baba, eş veya çocuklarının… Read More

Hapis Cezalarında Mahsup Nasıl Olur?

ceza avukatı

Hürriyeti Bağlayıcı Cezalarda mahsup TCK.m.40 gereği yapılır. Mahsup; sahsın, tutuklu kaldığı bir suçtan beraat ettiğinde ve bu beraat ettiği karar kesinleştiğinde mümkündür. Ayrıca ikinci suçu, tutuklu kalıp beraat ettiği suçun kararının kesinleşme tarihinden evvel işlenmesi gerekmektedir. İkinci suçtan dolayı verilen cezanın infazının da mümkün olması gerekmektedir. Yani eğer ikinci ceza ertelendi ise mahsup mümkün değildir.… Read More

KARŞI DAVA NEDİR, NASIL AÇILIR

Davalı, cevap dilekçesi ile karşı davasını açabilir. Karşılık dava açıldığında gerekli harç ve masraflar karşı davayı açan kişi tarafından karşılanır. Cevap dilekçesi verildiğinde, hakim karşılık dava ile asıl davanın bağlantısını yahut ilgisini görürse dava kabul edilir ve esasa girilir. Karşı davanın davacısı, davaya ilişkin tüm iddialarını, savunmalarını, karşı tezlerini, varsa ilk itirazlarını karşı davada belirtmek… Read More

Kentsel Dönüşüm Nedir?

Kentsel dönüşüm için öncelikle yaşadığınız binanın risk tespitini yaptırmanız gerekiyor. Riskli binaların tespiti, maliklerin tapu ve kimlik fotokopisi ile yapacakları müracaat üzerine, Bakanlıkça lisans verilen ve listesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının resmi internet sitesi ile www.kentseldonusum.gov.tr adresinde güncel olarak yayımlanan kurum veya kuruluşlarca yapılacaktır.Ancak bu risk tespitini yaptırmak zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak  konutunda güven ve huzur… Read More

YABANCILARIN TÜRKİYE’DE GAYRİMENKUL EDİNMESİ

Bilindiği üzere yabancı gerçek yahut tüzel kişilerin gayrimenkul edinimleri 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 35 inci maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre bir yabancının ülkemizde gayrimenkul satın alabilmesi için aşağıdaki iki şartın karşılanmış olması gerekir: (1) Kanuni sınırlamalara uymak. Yabancı uyruklu gerçek kişilerin edindikleri taşınmazlar ile bağımsız ve sürekli nitelikteki sınırlı ayni hakların toplam alanı, özel mülkiyete konu… Read More

ajax-loader