• Ortak Hayatın Yeniden Kurulamaması
  • Ortak Hayatın Yeniden Kurulamaması
  • Ortak Hayatın Yeniden Kurulamaması
Latest Blogs
Popular Yazılar
Önerilen Yazılar

Latest Blogs

ajax-loader

Ortak Hayatın Yeniden Kurulamaması

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2009/2775 K:2010/4973 T:16.03.2010 Boşanma Ortak Hayatın Yeniden Kurulamaması Özet İlk davada davacının tam kusurlu olduğu kabul edilerek davanın reddine karar verilmiş olmasının, Türk Medeni Kanunu’nun 166/son maddesine dayanan davada, boşanma kararı verilmesi bakımından önemi olmadığı gibi, ortak hayatın kurulamamasındaki neden de davanın kabulü bakımından sonuca etkili değildir. 4721 s. Yasa… Read More

Boşanmanın Özel ve Genel Sebepleri

BOŞANMA SEBEPLERİ Medeni kanunumuz; EVLİLİĞİN gerekli nedenlere dayandığı takdirde hâkim hükmüyle son verilmesinİ öngörmüştür. Boşanma nedenlerini özel ve genel olmak üzere ikiye Ayrılır. Genel boşanma nedenleri kanunda ismen düzenlenmiş fakat tam olarak nelerin bu sınıfa girip girmediğinin takdirinin hâkime bırakıldığı nedenlerdir. Genel boşanma sebepleri yasada somut olarak belirtilmemiştir.Hakim tarafından olaylar tetkik edilerek ,boşanmanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine… Read More

Boşanma Davalarında Velayet Sorunu

BOŞANMA DAVALARI ESNASINDA ORTAYA ÇIKAN VELAYET SORUNU Müşterek çocuğun dava süresince kimin yanında kalacağına ve diğer tarafın çocukla görüşme süresine hakim karar verecektir. Boşanma davası görülürken hakim müşterek çocuğun menfaatleri doğrultusunda bir karar verecek ve çocuk için gerekli tedbirleri alabilir. Çocukla ana baba arasında kişisel ilişki düzenlenirken ön planda tutulması gereken husus, çocuğun yararlarıdır. Küçüğün… Read More

Çekişmeli Boşanma

Çekişmeli boşanma davaları genel olarak 3 yıl gibi sürse de dava açıldığı günden bu boşanma davası 2-4 yılda biter demek hukuken mümkün olmadığı gibi mantıksızdır.Ayrıca dava temyiz aşamasındaysa yine genel olarak 1-1,5 yıl sürmektedir. Anlaşmalı boşanma durumundaysa taraflar başanmanın mali şartları, velayet konusunda anlaşmaları ve hakimin uygun bulması durumunda tek celsede sonuçlana bilmektedir. Boşanma davalarını… Read More

Boşanma Davası Sırasında Eşin Mal Kaçırması

T.C. YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ E. 2007/4042 K. 2008/445 T. 31.1.2008 • ALACAKLILARDAN MAL KAÇIRMA ( 3.Kişinin Borçlunun Eşi Olmasına Bu Derece Akrabalar Arasında Yapılan Tasarrufların Bağışlama Hükmünde Sayıldığı ve İptale Tabi Olduğu – Boşanma Sırasında Verilen Taşınmazın 1/2 Hissesinin Devrine İlişkin Tasarrufların İptali Gerekeceği )

ajax-loader