BOŞANMA DAVALARINDA DELİL KAVRAMI

Boşanma davalarında ispat açısından sunulan dosyaya delillerin ne şekilde elde edildiği noktası delillerin geçerliliği açısından önem kazanmaktadır. Toplanan delillerin hukuka uygun olması gerekmekte olup, aksi halde tarafların özel hayatının afişe edeceği ve gizlilik kurallarını bertaraf edeceği açıktır. Şöyle ki, örneğin aldatmaya dayalı açılan boşanma davasında mahkemeye sunulan gizli çekim video ve ses kayıtları kişilerinRead More

MİRASÇIDAN ALACAĞI OLAN KİŞİ NE YAPABİLİR?

Mirasçıdan alacağı olan kişi, tereke malından ortaklığın giderilmesini isteyebilir. Ancak bunun bir takım şartları mevcuttur. Öncelikli olarak önceden ortaklığın giderilmesi davasının açılmamış olması gerekmektedir. Ortaklığın giderilmesine karar verilen taşınmazlar için başka bir davada ortaklığın giderilmesi talep edilemez. İİK.m.94,121 maddeleri gereğince ortaklığın giderilmesi usulleri uygulanır. Ayrıca alacaklı yalnızca alacağını karşılayacak miktarda taşınmaz için ortaklığın giderilmesiRead More

Miras payı temlik edilebilir mi?

Miras bırakandan intikal eden miras payının mirasçılar arasında yahut 3.kişiye temliki TMK.m.677/ 1 gereği mümkündür. TMK.677 gereği terekenin tamamı ya da bir kısmı üzerinde miras payının devri konusunda mirasçılar arasında yapılan sözleşmelerin geçerliliği yazılı şekle bağlıdır. Bir mirasçının üçüncü kişiyle yapacağı sözleşmenin geçerliliği noterde yapılmasına bağlıdır.

MiRASTAN ISKAT (ÇIKARMA)

Miras bırakanın mirasçısını mirasından çıkarmasının bazı şartları mevcuttur. Mirasçı miras bırakana veya mirasbırakanın yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemişse bu bir cezai ıskattır. Burada önemli olan mirasçılıktan çıkarılmak istenen şahsın mirasbırakanla yakın ilişkisini zedelemesidir. Mirasbırakan ile yoğun ilişki içinde olanlara karşı da işlenen suç mirasbırakan için mirastan çıkarma sebebidir. İşlenen suç için cezaRead More