• Limited Şirketlerde Ortakların Sorumluluğu
  • Limited Şirketlerde Ortakların Sorumluluğu
  • Limited Şirketlerde Ortakların Sorumluluğu
Latest Blogs
Popular Yazılar
Önerilen Yazılar

Latest Blogs

ajax-loader

Limited Şirketlerde Ortakların Sorumluluğu

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2004/10822 K. 2005/7674 T. 14.7.2005 • LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLARIN SORUMLULUĞU ( Sadece Şirkete Karşı Ve Esas Sermaye Payı İle Sınırlı Olduğu – Şirketten Tahsil İmkanı Olmayan Kamu Borçlarından Sermaye Hisseleri Oranında Doğrudan Doğruya Sorumlu Olduğu ) • KAMU BORCU ( Limited Şirket Ortakları Sermaye Miktarı İle Değil Sermaye Payları… Read More

Çeke Dayalı Birden Fazla Borçlu Aleyhine Başlatılan İcra Takibinde Yetkili İcra Dairesi

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2013/3693 K. 2013/12273 T. 1.4.2013 • KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİP ( Borçluya Diğer Borçlulardan Bir Gün Sonra Ödeme Emrinin Tebliğ Edildiği/Takibin Bu Borçlu Yönünden Kesinleşmediği – Çekin Keşide Yeri ve Diğer Unsurlar da Gözetildiğinde Yetkiye İtirazın Kabulü Gereği ) • ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞ EDİLMESİ ( Çeke… Read More

Uyuşturucu Madde Kullanılmamamış ise Öncelikle Denetimli Serbestlik Kararı Verilmesi Gerekir

YARGITAY 11. Ceza Dairesi 2007/2457 E.N , 2008/1720 K.N. UYUŞTURUCU MADDE KULLANMAK DENETİMLİ SERBESTLİK Özet Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi hakkında; uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmamış İse, cezaya hükmedilmeden sadece denetimli serbestlik tedbirine karar verilmesi gerekir.Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmış İse, cezaya hükmedilmeden sadece tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine… Read More

Tanıma ve Tenfiz Davaları

TANIMA VE TENFİZ DAVALARI Tanıma davaları, yabancı bir mahkeme kararının Türk Mahkemelerince tanınması anlamındadır. Tenfiz ise, bu kararların Türk Mahkemeleri tarafından icra edilebilir hale gelmesi demektir. Yabancı bir mahkeme kararının tanınması, onun kesin hüküm ifade etmesi demektir. Yabancı kararın hukuki neticeleri, yabancı mahkeme devletinin hukukuna göre tayin edilir. Tanınmayan veya tanınmaya ehil olmayan yabancı bir… Read More

TANIMA DAVASI ŞARTLARI

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2010/22330 K. 2011/12754 T. 20.7.2011 • BOŞANMA KARARININ TANINMASI DAVASI ( Dosyaya İlamı Veren Yargı Organı Tarafından Onanmamış Bir Fotokipinin Sunulduğu – İlamı Veren Yargı Organı Tarafından Onanmış Olmayan ve Apostil Şerhini de Taşımayan Fotokopi Belgeye Dayanılarak Hüküm Kurulamayacağı )

ajax-loader