Teminat Senedinde Tanikla Ispat

İŞÇİDEN ALINAN TEMİNAT SENEDİNİN İPTALİ İÇİN AÇILAN DAVADA SENEDİN GEÇERSİZLİĞİ VE TEMİNAT SENEDİ OLDUĞU TANIK İLE İSPATLANABİLİR. Senede karşı senetle ispat genel kuralının aksine Yargıtay 7.Hukuk Dairesi işçiden alınan teminat senedine ilişkin tanık dinlenebileceğine karar vermiştir. Uygulamada sık karşılaşılan durumlardan biri de, işverenin işçiyi işe alırken teminat amacı ile bu tür senetler aldığıdır.

İŞÇİ, GÖREVİ DIŞINDA KENDİSİNE VERİLEN İŞİ YAPMAK ZORUNDA DEĞİLDİR

4857 sayılı İş Kanunu’nun 22. maddesi uyarınca “İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişikliklerRead More

KADINA AİT OLAN ZİYNET EŞYALARININ EVLİLİK BİRLİĞİNDE BOZDURULARAK HARCANMASI

  Evlilik birliği içerisinde kadına ait olan takılar, ziynetler çeşitli amaçlarla bozdurulmuş ve kullanılmış olabilir. Örneğin, kocanın maddi sıkıntıları sebebi ile yahut yeni iş kurmak için sermayeye ihtiyaç duyulması halinde, evin genel giderleri için yahut yatırım amaçlı olarak kadına ait olan ziynetlerin bozdurulup bu amaçlar dahilinde kullanılması söz konusu olabilir. Eğer bu yatırımlar içinRead More

MİRASIN YASAL MİRASÇILARDAN BİR YA DA BİRKAÇI TARAFINDAN REDDEDİLMESİ HALİ

Yasal mirasçılardan biri mirası redderse onun payı, miras açıldığında kendisi sağ değilmiş gibi diğer hak sahiplerine geçer. ( TMK.m.611/1) Ret, murisin ölümüne kadar geriye yürüdüğünden reddeden kişinin altsoyu miras hissesine yine ölüm tarihinden itibaren hak sahibi olur. Örneğin mirasbırakanın kızı ve oğlu ikisi birden miras reddetmiş ise reddedenin miras payı varsa kendi altsoyuna geçecektir.Read More

MİRAS PAYININ TEMLİKİNDEN KAYNAKLANAN DAVALAR NELERDİR?

1)PAYLAŞMA SÖZLEŞMESİ Mirasçıların tereke üzerinde yapacakları paylaşmanın miras bırakanın ölümünden sonra olacağı kuşkusuzdur. Mirasçılar arasında payların oluşturulması, paylaştırılması, fiilen alınması yani paylaşma sözleşmesi mirasçıları bağlayacaktır. İş bu paylaşma sözleşmesi ile mirasçılar tereke mallarının tamamını veya bir kısmı üzerindeki elbirliği mülkiyetinin payları oranında paylı mülkiyete dönüştürülmesini kabul edebilirler. Ancak bu da yazılı şekil şartına bağlıdır.Read More