• İŞÇİNİN İŞE BAŞLATILMAMASI
  • İŞÇİNİN İŞE BAŞLATILMAMASI
  • İŞÇİNİN İŞE BAŞLATILMAMASI
Latest Blogs
Popular Yazılar
Önerilen Yazılar

Latest Blogs

ajax-loader

İŞÇİNİN İŞE BAŞLATILMAMASI

  İşverenin bir aylık işe başlatma süresi içerisinde açık bir biçimde işçiyi işe başlatmayacağını bildirmesi yada, bir aylık süre içerisinde hiçbir cevap vermemesi, sessiz kalması da bu talebin reddi anlamına gelir. İşveren işe iade davası sonrası işçiyi çalıştırmak istemiyorsa, işe başlatmama imkanına sahiptir. Kanun, işçinin ille de işyerinde istihdamını istememektedir. İşverene seçimlik hakverilmek suretiyle isterse… Read More

İŞVERENİN İŞE BAŞLATMA DAVETİNE RAĞMEN İŞÇİNİN İŞE BAŞLAMAMASI

İşe iade davasında, işçinin davayı kazanması halinde on iş günü içerisinde işverene başvurması, (en fazla) dört aylık ücret ve diğer haklarını alabilmesine imkan sağlamaktadır. Bunun dışında iş güvencesi tazminatının söz konusu olabilmesi için de işveren tarafından işe başlatılmaması gerekir. Daha önce de belirttiğimiz gibi, işe iade kararı ile birlikte önceki fesih işlemi ortadan kalkmakta, sözleşme… Read More

İŞE İADE DAVASI SIRASINDA İŞÇİ BAŞKA BİR İŞTE ÇALIŞABİLİR Mİ?

İşe iade davalarının iki ay içerisinde tamamlanması esası benimsenmiştir. Ancak uygulamada İş Mahkemelerinin yoğunluğu ve Yargıtay aşaması da dikkate alındığında işe iade davalarının bu sürenin çok üzerinde sürdüğü de bir gerçektir. İşçinin davanın devamı süresi içerisinde çalışmış olması, onun eski işinde çalışmak istemediği anlamına gelmez. Ancak işe iade davasının kazanılması durumunda, işçinin boşta kaldığı dönem… Read More

İŞE İADE ŞARTLARI

4857 sayılı İş Kanunu’nun 20. maddesinde, geçerli bir neden bulunmadan veya sebep gösterilmeden yapılan fesihlerin geçersiz kabul edileceği kanun maddesi haline getirilmiştir.  Hizmet sözleşmesi işveren tarafından fesih edilen işçi veya üyesi bulunduğu sendika tarafından açılan davada Mahkemece, işçinin işe iadesine karar verildiğinde fesih geçersiz sayılmaktadır.   Bu durumda hizmet ilişkisi hiç bozulmamış gibi devam eder hale… Read More

14.10.2014 TARİHLİ KANUN TEKLİFİ İLE CMK-TCK ’DA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

TCK.M.106 ‘’TEHDİT SUÇUNDA ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK   1- 14.10.2014 tarihli Kanun Teklifinin 20. maddesiyle, “TEHDİT” başlıklı TCK m.106’da değişikliğe gidilmesi önerilmektedir. Türk Ceza Kanunu’nun 106. maddesinde yer alan tehdit suçunun koruduğu hukuki yarar kapsamına “kişi hürriyeti” kavramının dahil edilmesi ve ölümle tehdit dahil olmak üzere suçun takibinin mağdurun şikayetine bağlı tutulması önerilmektedir. Böylece, ölümle tehdit edilen mağdur… Read More

ajax-loader