REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ

Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikayet üzerine, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 15-18 yaş grubunda yer alan mağdura yönelik, cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar, TCK 103/1-b maddesine göre cinsel istismar olarak tanımlanmıştır.

CİNSEL SALDIRI SUÇU (TCK 102 MAD)

Türk Ceza Kanunun 102. Maddesinde düzenlenen Cinsel Saldırı suçu; Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesi halinde, mağdurun şikayetine tabi olarak gerçekleşir.Burda önemli olan, cinsel yönden tatmin edici davranışlar sebebi ile bir kimsenin vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesidir. Vücut dokunulmazlığı, vücuda organ yada cisim sokulmak sureti ile işlenebileceği gibi, salkıntılık ve taciz şeklinde deRead More

Yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de geçerliliği

Tanıma davası, yabancı memleketlerde verilen boşanma kararlarının Türkiye’de de geçerlilik kazandırılabilmesi amacı ile Türkiye’de açılır. Yabancı kararın hukuki neticeleri, yabancı mahkeme devletinin hukukuna göre tayin edilir. Tanınmayan veya tanınmaya ehil olmayan yabancı bir mahkeme kararı, bir mahkeme ilamı olarak her hangi bir hukuki etkiye sahip olamaz. Dolayısı ile bu kararın hüküm ifade edebilmesi içinRead More