• Ceza Muhakemesi Kanununda Yapılan Değişiklikler
  • Ceza Muhakemesi Kanununda Yapılan Değişiklikler
  • Ceza Muhakemesi Kanununda Yapılan Değişiklikler
Latest Blogs
Popular Yazılar
Önerilen Yazılar

Latest Blogs

ajax-loader

Ceza Muhakemesi Kanununda Yapılan Değişiklikler

CMK’ daki 2011, 2012,2013 ve 2014 yıllarında yapılan değişiklikler, değişen maddeler, eklenen yeni düzenlemeler, yapılan değişiklikler Yeni Madde 91 : (2) Gözaltına alma, bu tedbirin soruşturma yönünden zorunlu olmasına ve kişinin bir suçu (Değişik ibare: 6526 – 21.2.2014 / m.6) “işlediği şüphesini gösteren somut delillerin” varlığına bağlıdır. Eski MADDE 6 – 4.12.2004 tarihli ve 5271… Read More

Taraflar Boşandıktan Sonra Çocuk, Annenin Soyadını Alabilir

Soyadı Kanunu’nun 4/2. maddesinin, ”Evliliğin feshi veya boşanma hallerinde çocuk anasına tevdi edilmiş olsa bile babasının seçtiği veya seçeceği adı alır” biçimindeki birinci cümlesi, Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilmiştir.  ”Kanunun iptalinden sonra, boşanan eşlerden çocuğun bırakıldığı tarafın, velayet hakkını serbestçe kullanabileceği ve bu bağlamda kendisine bırakılan çocuğun soyadını belirleyebileceğinden kuşku duymamak gerekir” şeklinde değerlendirilmektedir.

TANIMA-TENFİZ DAVASI AÇMAK İÇİN HANGİ EVRAKLAR GEREKİYOR?

Yabancı mahkeme kararının(boşanma kararı) aslı Yabancı mahkemenin boşanma kararının kesinleşmiş olduğunu gösterir şerh veya belge ve apostille Yabancı mahkemenin vermiş olduğu boşanma kararının Türkçe’ ye yeminli tercüman tarafından tercüme edilmesi ve bu tercümenin Noter veya Konsolosluktan onaylatılması Pasaport ve nüfus cüzdanı fotokopisi Avukata vekâlet verilecek ise resimli boşanma vekâletnamesi ve vekâletnamede ‘’yurtdışında verilmiş boşanma kararına… Read More

TANIMA DAVASINA TARAF OLAN ÜLKELER HANGİLERİDİR?

Türkiye’de yabancı mahkeme ilamlarının tanınmasına dair açılacak olan tanıma davalarında ülkeler arasında karşılıklılık esası olmalıdır. Yani; a- Karşılıklılık İlkesi: Madde 38/a: Türkiye Cumhuriyeti ile ilamın verildiği Devlet arasında karşılıklılık esasına dayanan anlaşma yahut o devlette Türk mahkemelerinden verilmiş ilamların tenfizini mümkün kılan bir kanun hükmünün veya fiili uygulamanın bulunması,

ajax-loader