• Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
  • Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
  • Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
Latest Blogs
Popular Yazılar
Önerilen Yazılar

Latest Blogs

ajax-loader

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 01.04.2015 tarihli güncel kararında, müşterek çocuğun velayetini alan annenin, çocuk ile babanın şahsi münasebet tesisine engel olmasını, velayetin anneden alınarak babaya verilmesi için yeterli saydı. Hukuk Genel Kurulu, gerekçesinde,”… davalı annenin sekiz yaşındaki müşterek çocuğun gelişimi için önemli olmasına rağmen babası ile görüşmesini engelleyerek, velayet hakkını kötüye kullanmıştır” dedi…

Boşanma Davaları Yargıtay Kararı

Yargıtay, ailesinin evliliğine müdahalesine sessiz kalan erkeği, küfür edip, büyü yapan karısıyla eşit kusurlu saydı. Yargıtay, davacı kocanın kazandığı 2 bin 500 lira tazminatı da bozdu. Karar örnek niteliği taşıyor. YARGITAY ; OLAYLAR KARŞISINDA SESSİZ KALAN ERKEĞİ DE KUSURLU BULDU Temyizde Yargıtay boşanmayı onarken, “çifti eşit kusurlu” buldu. Davalı kadının eşine ağır sözlerle hakaret etmesine… Read More

Facebook Kayıtlarının Mahkemeye Sunulması

Facebook Kayıtlarının Mahkemeye Sunulması Eslerin Ozel Hayatının Gizliliğini İhlal Etmek Değildir T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2013/19577 Karar: 2014/1926 Karar Tarihi: 05.02.2014 BOŞANMA DAVASI – SOSYAL PAYLAŞIM SİTESİ ÜZERİNDEN YAPILAN GÖRÜŞME KAYITLARININ VAKIALARIN İSPATINDA DİKKATE ALINAMAYACAĞI – ÇEKİLMEZLİK VE TEMELDEN SARSILMA OLGUSUNUN GERÇEKLEŞMEDİĞİ – DAVANIN REDDİ GEREĞİ

Boşanma Davalarında Kusur

ailee

Kusur, boşanma davalarında evliliğin yürümesine engel olan hallerdir ve boşanmanın sonuçlarında etkilidir. Şöyle ki, eşin eve bakmaması, dayak atması, şiddet göstermesi,hakaret etmesi kusurlu davranışlardandır ve bir evliliğin yürümesine engel hallerdir.Kusur boşanma davasının sonuçları üzerinde etkilidir. Açılan boşanma davasının kabulüne veya reddine karar verilmesinde, maddi, manevi tazminata hükmedilmesinde, eşe ödenecek nafaka da bazı hallerde velayet hakkının… Read More

ajax-loader